بالت شكسته است و چه پرواز میكنی

این كار را به نیت اعجاز میكنی

بابا كه آمده به خرابه سخن بگو

داری چرا برای پدر ناز میكنی

***

راحت بگو چه شد كه نگاهت كبود شد

بغضت به سینه مانده و آهت كبود شد

من شاهدم چگونه به رویت كشیده زد

آنگونه زد كه صورت ماهت كبود شد

***

بالت شكسته است پرت را تكان مده

بابا رسیده است كنار تو جان مده

از پنجه های زبر و حرامی سخن بگو

اما دو گوش غارتی ات را نشان مده


شرار عشق
دسته بندی : حضرت رقیه س شعر/ تصویر , 
برچسب ها : حضرت رقیه ع ,  شرار عشق ,  نوحه ,  شعر ,  شهادت ,  سه ساله ,  مداحی ,